Uphill skimo trasy - Černá hora Krkonoše

Uphill skimo trasy - Černá hora Krkonoše

1

 "OD DUNCANU K VYSÍLAČI"

PARKOVÁNÍ:

Parkoviště Skiareál Svoboda nad Úpou (bezplatné)

PODROBNÝ POPIS TRASY:

Vyrážíme od Vleku Duncan pěšinou podél potoka kopírujícího silnici, za pár set metrů překročíme potok přes lávku a pokračujeme po druhé straně potoka až do zatáčky k silnici. Zde si sundáme lyže a opatrně silnici přejdeme. Za silnicí pokračujeme přes vleky Formánky až na vlek Idyla. Podél pomy stoupáme až na její konec k sedačce na Protež. Odtud pokračujeme doprava vzhůru po sáňkařské trase - pozor na sáňkaře (Zvonková cesta/červená turistická značka) - až do levotočivé zatáčky, oddělujeme se od sáňkařské dráhy a pokračujeme malou stezkou po červené značce. Mírným klesáním se dostaneme k Malým Pardubickým boudám a historickému rozcestníku, který byl zřízený Rakouským krkonošským spolkem (ÖRGV) na konci 19. století. Odtud nastává prudké stoupání až na běžkařskou trať kolem Černé hory. Tu přejdeme a pokračujeme po červené značce až k Černé boudě. Odtud doleva po žluté (pozor na lyžaře a rolby) až ke Kiosku u Staré Lanovky. Odtud doprava a kde nás čeká pouze závěrečná “skoro rovinka” k televiznímu vysílači a vrcholu Černé hory. Zdolali jsme cca 750 výškových metrů. Dolů sjíždíme zpátky po stejné trase ke Kiosku U Staré Lanovky a dále k rozhledně na začátku sjezdových tratí. Sjíždíme podél vleku Anděl a doleva po sjezdovce Ford Černohorská (1a1) přes Zinneckerovy boudy až na vršek sjezdovky Protěž (pozor sjezdovky zavírají v 16:30). Alternativně můžeme sjet po Sáňkařské dráze. Dále pak už dle trasy výstupu - podél vleku Idyla, přes Formánky, přes silnici a podél potoka až k parkovišti u vleku Duncan.

2

"Z ČERNÉHO DOLU PŘES ZRCADLA"

PARKOVÁNÍ:

Parkoviště u Jirousků (Zpoplatněno: 10KČ/hodina)

PODROBNÝ POPIS TRASY:

Pro tuto trasu je potřeba mít dobré sněhové podmínky. Vyrážíme od parkoviště u Jirousků po silnici kousek dolů až k nástupu na žlutou turistickou značku. Po ní se vydáme ostře doleva a začínáme stoupat kolem luk, přes les a paseku až se dostaneme na křížení se svážnicí. Tu přejdeme a pokračujeme dále lesním úvozem až k Zrcadlovým boudám. Zde se napojujeme na Lobkovicovu cestu, která měla dříve funkci pro svážení dřeva. Na rozcestí U zrcadlových bud pokračujeme doleva dále po žluté. Zde nás čeká opravdu velký stoupák, kde to chce mít dobré pásy a silné paže. S rychle přibývající výškou se nám otevírají nádherné výhledy do podkrkonoší např. na Zvičinu. Nakonec se vynoříme na Volské louce u malých vleků Sport. Dále pokračujeme kolem Kiosku u Staré Lanovky k vysílači na vrchol Černé hory. Odtudj sjezdem k Černé boudě, kde se otevírá panorama Krkonoš - Sněžka, Studniční a Luční hora jako na dlani. Od Černé boudy společně s dalšími lyžaři sjíždíme “Václavákem” až k rozcestí Pod Kolínskou boudou. Tady je příjemnější si znovu nasadit pásy (zdatnější mohou odbruslit) dále po červené turistické značce až ke Kolínské boudě a dále k Pražské boudě. Zde můžeme pásy sundat a sjíždíme stále po červené turistické až nad Hrnčířské boudy, kde se dáváme doleva a napojujeme se na modrou značku. Pod Cihlářkou se to nejbojte trochu pustit, pokračuje potom rovinka a za ní další klesání podél říčky Čisté až do Černého dolu. Při dobrých sněhových podmínkách se dá dojet po silnici až k zaparkovanému autu. Jinak je nutno kousek po silnici pěšky.

4

"PŘES MODRÉ KAMENY"

PARKOVÁNÍ:

Parkoviště P4 - pod Lesním domem (70kč/den)

PODROBNÝ POPIS TRASY:

Startujeme od vleku Košťálka sjedovkou přímo nahoru až k bufíku U vystřeleného špuntu. :) Dále po Rudolfově cestě cca 300m až na žlutou turistickou značku. Tu pak následujeme doleva a stoupáme přes paseky až pod Modré kameny. Postupně tu minete šest křemencových skal, z nichž nejmohutnější je vrcholový útes, z kterého je hezký výhled na Janské Lázně nebo Rýchory. Dále pokračujeme na Rozcestí nad Modrými kameny a odtud se vydáváme po zelené turistické značce mírným táhlým stoupáním až k Velkým Pardubickým boudám. Ty mineme a stoupáme dále až na rozcestí Nad Pardubickými boudami. Zde opouštíme zelenou značku a pokračujeme po modré až k Černé boudě. Odtud můžeme ocenit při dobrém počasí krásně panorama Krkonoš - Sněžku, Studniční i Luční horu. Dále po žluté značce po černohorské silnici až ke Kiosku u Staré lanovky. Od něj se dáme doprava až dorazíme k televiznímu vysílači na vrcholu Černé hory. Zde můžeme sundat pásy a po stejné cestě se vracíme ke Kiosku u Staré lanovky a dále pokračujeme k rozhledně a sjezdovým tratím. Za rozhlednou se dáme doprava a dorazíme ke konci kabinkové lanovky. Sjíždíme dolů po sjezdovce Pod kabinou (4a) až na Lobkovicovi cestu (běžkařskou trasu) odkud v zatáčce bereme nejvíc levou propojku na sjezdovku Ford Černohorská a Protěž (pozor sjezdovky zavírají v 16:30 - alternativně se dá sjet po sáňkařské dráze). Odtud po sjezdovce kolem vleku Idyla až k Formánkům.

6