Podmínky ochrany osobních údajů

Správce:

Správcem Vašich osobních údajů je:

společnost: Uphill sport s.r.o.

IČO: 19293003

Sídlo: Chodská 584, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51166

kontaktní osoba: Johana Macková, tel.: +420 777 757 710, e-mail: uphill.trutnov@gmail.com 

(dále jen „Prodejce“), 

která Vaše osobní údaje shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Prodejce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenoval dobrovolně. Prodejce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči Prodejci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Prodejcem během Vašeho používání e-shopu umístěného na webových stránkách Prodejce dostupných z: https://www.uphillsport.cz/ (dále jen „Webové stránky“ či „E-shop“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Prodejcem či na základě právní povinnosti, oprávněného zájmu Prodejce nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Webových stránek nebo například při zboží či poskytování služeb.

 

Subjekt údajů:

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  

 

Účely zpracovávání:

Vaše osobní údaje mohou být Prodejcem zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy);
 • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Webových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Prodejce může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru); 
 • Vyřízení Vašeho požadavku jakožto komunikace související s poptávkou námi nabízených zboží a služeb;
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Prodejce plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

 

Zpracovávané osobní údaje:

Prodejce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Prodejce neprovádí automatizované zpracování Vašich osobních údajů či profilování pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem jsou: Identifikační údaje, kontaktní údaje, transakční údaje.

 

Příjemci osobních údajů:

Prodejcem jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být za účelem zajištění provozu E-shopu a plnění smluvních závazků v nezbytné míře poskytnuty následujícím smluvním partnerům:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395),
 • společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.),
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Československá obchodní banka, a. s., Shoptet, a.s.),
 • poskytovatel e-mailingové služby (SmartSelling a.s.),
 • marketingová agentura poskytovatel online reklamy (Heureka Group a.s., Seznam.cz, a. s., Google Ireland Ltd.).

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Doba uchování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Prodejce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena. 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

DOBA UCHOVÁNÍ

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů subjektu údajů

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu 10 let, případně po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Dotaz zákazníka přes kontaktní formulář bez následné koupě zboží

po dobu 1 roku od poslední společné komunikace 

 

Zdroje osobních údajů:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s Vámi na základě Vašeho zájmu o námi poskytované zboží a služby, nebo na základě obecně závazných právních předpisů. 

Konkrétně získáváme osobní údaje jedním z těchto způsobu: prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem); telefonicky; písemnou komunikací doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla; osobně v našem sídle, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách. 

Nevyhledáváme a nezpracováváme o Vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

 

 

Použití Cookies:

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit Vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby. 

Typy cookies:

 • Funkční cookies zajišťují správnou funkcionalitu Webových stránek a jsou pro návštěvu nezbytné.
 • Preferenční cookies umožnují ukládat uživatelské nastavení a zlepšují tak uživatelský komfort při používání stránek.
 • Analytické cookies se používají pro měření návštěvnosti.
 • Reklamní cookies se používají pro správné cílení online reklamy.

 

Používané soubory cookies:

 

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

CookiesOK

Shoptet

Souhlas s použitím cookies – starší typ souhlasu s cookies

14 dní

 

CookiesConsent Shoptet Souhlas s použitím cookies – nový typ souhlasu s cookies 6 měsíců
externalFontsLoaded Shoptet Pomáhá nám s načítáním fontů 1 měsíc

informationBanner

Shoptet

Informační proužek

24 hodin

 pcart

Shoptet 

 Po přidání do košíku, hash spojující uživatele s jeho aktuálním uloženým košíkem

1 měísc 

NOCACHE

Shoptet

Vypíná cache adminům

po dobu trvání návštěvy

PHPSESSID

Shoptet

Session návštěvníka

po dobu trvání návštěvy

affiliateUniqueAccessId

Shoptet

Po příchodu přes affiliate link

 

displayDesktop

Shoptet

Ve starších šablonách si může uživatel vynutit desktop verzi

 

 SRV_ID

Shoptet 

 Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

 do ukončení návštěvy

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Při první návštěvě těchto Webových stránek dostanete na výběr, jaké soubory cookies umožníte webu uložit. Uložení funkčních cookies není možné odmítnout, protože tyto zajišťují správnou funkcionalitu Webových stránek. U všech dalších kategorií máte možnost volby, zda jejich uložení povolíte. Kdykoliv je možné volbu změnit s pomocí odkazu Nastavení cookies v patičce webu.

Všechny moderní prohlížeče Vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie na obecné úrovni. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby Vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, může se stát, že Vám nebudou Webové stránky fungovat správně. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Doporučujeme Vám, abyste při navštěvování našich Webových stránek soubory cookie nevypínali.

 

 

Předávání údajů do třetích zemí:

Správce sděluje, že zpracovávány výhradně v rámci území Evropské unie. 

 

Práva subjektu údajů:

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Prodejce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Prodejce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat. 
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Prodejce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Prodejce opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. 
 • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Prodejce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Prodejci požadovat vysvětlení. 
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Prodejce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Prodejci ukládá zákonná povinnost. 
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Prodejci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Prodejce Vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Prodejce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodejce. V případě, že Prodejce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Prodejce nebo e-mailem na: uphill.trutnov@gmail.com. Prodejce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

Formuláře k jednotlivým Vašim právům:

Žádost o výmaz osobních údajů_Uphill sport

Žádost o přístup k osobním údajů_Uphill sport

Žádost o přenositelnost osobních údajů_Uphill sport

Žádost o opravu osobních údajů_Uphill sport

Žádost o omezení zpracování osobních údajů_Uphill sport

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů_Uphill sport

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 15.5.2024